top of page

URBAN EVOLUTION

אבולוציה עירונית

Jerusalem National Nature Museum, Israel | Entry
מוזיאון הטבע הלאומי, ירושלים, ישראל | הצעה

We suggest The National History Museum in Jerusalem to be a part of a bigger urban cycle, rather than just a museum.  The museum raises a rare opportunity to solve an urban problem, in the center of the capital city of Israel. Today, there are no good pedestrian connections between 3 main areas: the university, the museums site and the governmental buildings. A service road that was awarded with the name “The museum blvd“ is blocking any connection and any building set aside it, will compete the newly effort to change Rupin Blvd from a main road into a city scale street. That is why we offer an urban evolution:  the service road will be again an open park, whilst the museum will be set along Rupin road, allowing it to be successfully changed. The museum will serve as a connection between the University and itself, and Rupin Blvd buildings. Separate pavilions will allow the museum to be changed and reorganized as needed, as well as giving it flexibility in opening hours for each pavilion. Like evolution, this museum is smart and ever changing.

מוזיאון הטבע הלאומי בירושלים מהווה הזדמנות חד פעמית לפעולה עירונית משמעותית, שתתקן חלק ניכר מאיזור פצוע בלב עיר הבירה של ישראל. גבעת הלאום מרכזת מתחמים וקמפוסים הקשורים ביניהם בכבישים מהירים. אין יחסי גומלין בין משתמשי המתחמים, ואין קשרים נוחים שאינם באמצעות כלי רכב. היעדר מאסת מגורים גורמת לאיזור כולו לפעול רק בשעות העבודה. מיקומם של מוזיאוני הטבע והמדע בתווך שבין קמפוס האוניברסיטה וקריית הממשלה, מחייבת לעשות בהם שימוש כמחבר בין האיזורים האלה, אך שני כבישים גדולים מונעים קשר כזה: שדרות רופין ושדרת המוזיאונים; זו האחרונה היא למעשה דרך שירות, המשמשת ככניסה לחניונים. אין לה דופן פעילה, ואם תהיה, הרי שזו תתחרה במאמץ שנעשה בקריית הממשלה, ליצור דופן מסחרית לשדרות רופין. ייווצר מצב פרדוקסלי בו שני רחובות מקבילים עם דופן פעילה אחת בכל אחד יתחרו זה בזה. אנו מציעים אבולוציה עירונית: ביטול שדרת המוזיאונים והסבתה להמשך הגן הבוטני, ומיקום מוזיאון הטבע לאורך שדרות רופין, כך שתיווצר דופן שנייה לרחוב, מעניינת וייחודית, אל מול החזית המסחרית של בנייני הממשלה. פעולה זו תשלים את חתך הרחוב העתידי של שדרות רופין.

כדי להימנע מפגיעה גדולה בשצ"פ ובחווית הנוף, אנו מציעים בינוי לא רציף בשדרות רופין, בצורת פאביליונים. מבנה הכניסה הראשי, ולאחריו ביתנים נושאיים, יציעו חווית רחוב מסקרנת: בתי קפה לצד "טעימות" מהתצוגה, מעבדות פתוחות, הדרכות לקהל הרחב ועוד. בינוי בצורת ביתנים מבטיח מקסימום גמישות: שלביות, גיוס תורמים לכל ביתן, שינויים פרוגרמתיים במהלך השנים, הגדלת הביתנים – ועד הפעלה פרטנית של ביתן עם תערוכה פופולרית, או הפלנטריום שבמבנה הכניסה, מעבר לשעות הפתיחה הרגילות של המוזיאון. פעולה נוספת לחיזוק הקשר הפיזי והנושאי בין האוניברסיטה והמוזיאונים היא הצבת מרכז הכנסים והספרייה בשטח הפארק, בסמיכות למרכזי הספורט באוניברסיטה. המרכז יוכל לשמש גם את המוזיאונים וגם את האוניברסיטה, וכך יופחתו לכל צד עלויות הבנייה והתחזוקה. זוהי האבולוציה של הפרויקט: במקום אובייקט גדול ומגושם, אנו מציעים בינוי גמיש וחכם, הלומד מטעויות העבר, מתקן אותן, ומכין עצמו לעתיד לבוא. ממש כמו בטבע.

bottom of page