קירות מתקן חברת החשמל ישמשו כלוח מודעות ציבורי עם כמה זכרונות מהעבר The electric company facility walls will be used as public bulletin board with some memories from the past

press to zoom

שביל שמות היהודים מוביל ממרכז העיר עד לגן הזכרון The Jewish names path leads from the city center to the memorial park

press to zoom

ללא חומות, ללא שער No walls, No gates

press to zoom

קירות מתקן חברת החשמל ישמשו כלוח מודעות ציבורי עם כמה זכרונות מהעבר The electric company facility walls will be used as public bulletin board with some memories from the past

press to zoom

RELEASING THE MEMORY 

לשחרר את הזכרון

Besojlem Memorial Park, Lviv, Ukrane
Entry | With Arch. Ram Kaplan
גן זכרון "בית עולם", לבוב, אוקראינה
הצעה | בשיתוף עם אדר' רם קפלן

The project aims to see Besojlem Memorial Park,  a continuation of the existing urban fabric of the area, rather than a gated garden. Until 1941, the Jewish community had a vital part in lviv’s life. We believe that the history of the Jewish community of Lviv relates to the city and its everyday life - and therefore, its memory should be a part of the community’s present life as well.  

ההצעה רואה בפארק הזכרון "בית עולם" המשך של הרקמה העירונית הקיימת במקום גן נעול. עד שנת 1941, לקהילה היהודית היה חלק מרכזי בחיי העיר לבוב. אנו מאמינים כי ההיסטוריה של הקהילה היהודית בלבוב צומחת מהעיר ומחיי היום-יום שלה ולכן זכרון הקהילה צריך להיות חלק מחיי העיר הנוכחיים.