top of page

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Amitai Apartment

דירת משפחת אמיתי

Tel Aviv, Israel
Apartment&terraced roof area: 160 sqm
Year: 2014

The apartment in Zvi Herman Shapira street, is a duplex including a 50 sqm. terraced roof. An outdoor private space is quite rare in the city and when it is found, life aims to revolve around it. However, most of the apartment space is located in the entrance floor thus the upper floor contains only a little room. In order to allow the terraced roof to function at is most, the upper room became a study - a public space - from which the family can go outside to an open-air sitting and dining area, a kitchen and a shower - an outdoor space which enables all household activities.

A staircase streches from the entrance level to the roof. High light from the open study reaches the stairs and the entrance floor.

The entrance floor was re-designed with a seperation between a public part and a private part including a parents suite and a children's room.

Entrance Level | קומת הכניסה
תל אביב, ישראל
שטח הדירה והמרפסת: 160 מ"ר
שנה:2014

הדירה ברחוב צבי הרמן שפירא היא דירה דו מפלסית, עם מרפסת גג בשטח של כ-50 מ"ר. שטח חוץ פרטי הוא מצרך נדיר בעיר, וכשהוא מצוי, החיים שואפים לנסוב סביבו. עם זאת, מרבית השטח של הדירה נמצא בקומת הכניסה ובקומת הגג יש חדר אחד קטן בלבד. על מנת לאפשר את ההתנהלות הרצויה במרפסת הגג, החדר העליון הפך לחדר עבודה - חלל ציבורי - ממנו יוצאים אל פינת ישיבה, פינת אוכל, מטבח ומקלחת חוץ - מרחב המאפשר את כלל התנהלות הבית - רק בחוץ.

מדרגות מובילות מקומת הכניסה אל הגג. חדר העבודה פתוח אליהן ובכך מוארת קומת הכניסה גם באור עליון.

קומת הכניסה עוצבה ואורגנה מחדש כשהיא מחולקת לאזור ציבורי ואזור פרטי המכיל יחידת הורים וחדר ילדים.

Terraced roof Level | קומת הגג
Original ntrance Level | קומת הכניסה המקורית
bottom of page